Jak przygotowywaliśmy się do projektu?

Od września 2012 roku wraz ze szkołami z Czech, Słowacji, Turcji i Rumuni pracowaliśmy nad wnioskiem o udział w projekcie Comenius. W lutym 2013 roku złożyliśmy wnioski do Agencji Narodowych a w sierpniu 2013 roku otrzymaliśmy pismo z informacją o akceptacji. Otrzymaliśmy dużą ilość punktów z wyjątkiem szkoły w Rumuni, która nie została zakwalifikowana.

1 września 2013 rozpoczęliśmy realizację projektu w naszej szkole. Opracowaliśmy kryteria wyboru uczniów do udziału w projekcie, ankiety ewaluacyjne projekt oraz ustaliliśmy skład grupy projektowej (dyrektor, koordynator i inni nauczyciele). Przygotowaliśmy wzór dokumentu- zgoda rodzica na udział w projekcie. Ustaliliśmy cykliczne zajęcia poza lekcyjne, spotkanie koordynatorów, spotkanie grupowe i indywidualne uczniów. Przedyskutowaliśmy i ustaliliśmy zasady przyjmowania uczniów z zagranicy w domach. Przygotowaliśmy wzór dokumentu informującego o gotowości przyjęcia ucznia z zagranicy. Opracowaliśmy zasady udziału uczniów w wyjeździe zagranicznym (w tym: kryteria wyboru uczniów; zgoda na wyjazd uczniów, przygotowane zostały informacje o spotkaniach z rodzicami przed wyjazdem oraz inna niezbędna dokumentacja).

Omówiliśmy aspekty finansowe projektu, podstawowe i dodatkowe źródła dofinansowania. Podczas kolejnych spotkań mówiliśmy o tematyce, ustaliśmy działania monitorujące, promocyjne i upowszechniające oraz dodatkowe pogłębiające treść projektu. Ustaliliśmy  sposób zaangażowania innych nauczycieli, rodziców, dziadków, mieszkańców gminy, inne szkoły i instytucje, władze samorządowe. Omówiliśmy współpracę z otoczeniem szkoły (media, władze lokalne), ewaluację i monitoring.

Od września 2013 roku wraz z 3 krajami partnerskimi rozpoczęliśmy pracę nad projektem. Hasłem przewodnim jest komunikacja między pokoleniami.  Stworzyliśmy grupy nauczycieli i uczniów w każdej ze szkół aby wspólnie realizować założone zadania. Opracowaliśmy ankiety dotyczące skali wartości wśród nastolatków, sposoby porozumiewania się miedzy rodzicami dziećmi i dziadkami a także ankiety dotyczące roli religii w życiu nastolatków. Ustaliliśmy produkty końcowe, promocje i upowszechnianie. Utworzyliśmy naszą stronę www, stronę na facebook, logo projektu oraz przygotowaliśmy wiele prezentacji multimedialnych dotyczących m.in. systemu edukacji w Polsce, programów nauczania, Polski i Gorzyc a także historii naszego kraju. Opracowaliśmy kryteria, zadania, ankiety ewaluacyjne oraz plany naszych dalszych działań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *