Podsumowanie wyjazdu do Turcji

Już po raz kolejny w dniach  12-17 października 2014 r. grupa młodzieży Zespołu Szkół w Gorzychach uczestniczyła w miedzynarodowej  wymianie w ramach realizacji projektu Comenius, którego ideą przewodnią jest „Porozumiewania się między pokoleiami”  ...